Nový Jičín 17.února 2002

Radě města
Nový Jičín
K rukám starosty Pavla Wessely-ho

Vážený pane
Dovoluji si Vám poslat svůj původně zamýšlený příspěvek do diskuse v “různém” na schůzi městského zastupitelstva dne 14.11.02.

Bohužel jsem opět neměl dostatek trpělivosti, abych tam vydržel až do té doby, než snad na diskusi došlo. Podezřívám Vás, že program Vámi sestavovaný je připraven úmyslně tak, aby občan, který se chce diskuse zúčastnit, po 4 hodinách znechuceně odešel, protože už nemá trpělivost, poslouchat nekonečné výklady třeba o prodeji x m2 půdy, které ho nezajímají a kterým třeba nerozumí. I tak je možno zlikvidovat zájem veřejnosti o věci veřejné a dosáhnout toho, aby do nich nestrkala zvědavý nos. Tomu se říká demokracie mít plnou hubu, ale její přímou formu totálně zničit.

Proto navrhuji : buď správní záležitosti řešit na zvláštních zasedáních městského zastupitelstva, nebo diskusi dávat hned po přestávce a majetkové záležitosti až po ní.

Doufám, že na mé návrhy a dotazy dostanu v zákonité lhůtě odpověď. Doufám také, že ke kritickým připomínkám příslušný orgán zaujme stanovisko a pokud to ještě jde, přijme příslušné opatření.

B.S.
Kopii přikládám redakci týdeníku Region

Poznámka samizdatu : Podobné dopisy dosvědčují, jak je občan vedením města přehlížen, když jej chce o něco požádat nebo na něco poukázat. Shodný návrh, aniž by se s pisatelem dopisu autoři samizdatu setkali, navrhl M.Urban již na předešlém zastupitelstvu. Jak to dopadlo se dozvíte, když kliknete na tento odkaz.