Společné nectnosti
(V.Šimík)

S nedávným odvoláním Václava Klause z řízení schůze poslanecké sněmovny, mého stranického předsedy a mého oblíbeného politika jsem si uvědomil, že obdobný způsob řízení schůzí zastupitelstva města praktikuje již druhé období i náš starosta Wessely.

To, co vadilo koaličním politikům ve sněmovně, a to, že kromě řízení schůze předsedající komentuje vystoupení poslanců, tak v Novém Jičíně prochází léta naprosto bezproblémově.

V městském zastupitelstvu tak není diskuse mezi členy zastupitelstva, ale pouze jakési mdlé a zdlouhavé starostovo poučení k případnému vystoupení člena městského zastupitelstva, který by si dovolil mít jiný než starostou navržený návrh.

Ostatní členové zastupitelstva bez ohledu na to, jestli oponent je stranický blízký či vzdálený reagují vždy stejně, totiž netečně.

Jen se naskýtá otázka, zdali velikost politika vzrůstá úměrně tomu, zdali má nějakou nectnost společnou s politikem na republikové úrovní nebo světové úrovni. Domnívám se že nikoliv, protože ani kouření stejné značky doutníků neudělá z hlupáka Winstona Churchilla nebo dlouhé střapaté vlasy Alberta Einsteina, ani ťukání kritických článků do počítače novináře.......
No, raději už končím.