Vila na Slovanské č.12

Zastupitelé jednali o prodeji vily na Slovanské 12

Podle toho, jak tajemník města Ing.Šrámek líčil členům zastupitelstva stav vily, jíž se za něco více než jednosto tisíc korun stal třetinovým spolumajitelem spolu s ing.Svobodou (býv.přednostou okr.úřadu) a p.Machačovou (sekretářkou přednosty), by došel méně znalý posluchač k názoru, že koupil naprostou vybydlenou ruinu po nepřizpůsobivých a že mu tedy je pochybnostmi o morálnosti koupě nehorázně křivděno.

Panu tajemníkovi se na zasedání městského zastupitelstva (29.5.2003) ony záležitosti zveřejněné ve vývěsce SNK podařily okomentovat tak věrohodně, že mezi členy zastupitelstva došlo i na slzy jedné jeho členky zvolené za KSČM. Vícenásobně se také vyslovili i jiní zastupitelé v tom smyslu, jak si pana tajemníka váží. To je jejich právo. Naprostou skutečností však zůstává, že nemovitost byla v úhrnné výši cca 450.000,- Kč prodána za podhodnocenou cenu a poukazování na to, že se tak dělo v souladu se všemi zákony a městskými předpisy pokulhává zejména v kontextu nejen minulých koupí a prodejů, ale i s cenami na tomtéž jednání zastupitelstva prodávaných bytů. Ač některé z nich v opravdu chatrném a zdevastovaném stavu byly schváleny těmi samými zastupiteli v násobcích ceny vynaložené tajemníkem Šrámkem.

Vila na Slovanské č.12 (pohled zespod) Samostatnou kapitolou je i otázka tajemníkem proklamovaného špatného stavu vily na Slovanské 12 :
V domě bydlela několik let p.Machačová (býv. vedoucí kanceláře přednosty Ok.úřadu), kterou by mohl někdo ztěží považovat za nepřizpůsobivou vybydlovačku. Byvše do listopadu 1989 jak se říkalo strukturou (slovo starou vzhledem k tomu, že se jedná o dámu, záměrně ze slušnosti nutno vynechat), záhy po revoluci velmi rychle přizpůsobivou potřebám nového režimu a potřebám p.přednosty tak, že se stala pro stát a býv. přednostu nepostradatelnou. Když se dostala do bytové nouze neváhal p.přednosta zřídit ji za státní peníze v oné vile byt. A nepostradatelnou je i nyní natolik, že si ji p.expřednosta vzal na nové působiště - správce státního majetku po letošním ukončení činnosti Okr.úřadu. Kromě ní byly další prostory této nemovitosti využívány pro potřeby Geodézie, později Katastrálního úřadu v Novém Jičíně a ten jej i podle svědků (tehdejších pracovníků) rozhodně nezdemoloval a už vůbec ne do podoby, jak bylo líčeno. Jedná se totiž o úřad katastrální a nikoliv katastrofický a není známo, že by město Nový Jičín u Okresního úřadu či Katastrálního úřadu požadovalo náhradu za zdevastování a s tím spojené snížení odhadní a tržní ceny objektu.

Navíc by k údajnému zhoršení stavu vily došlo za doby, kdy dnešní spolumajitel ing.Josef Svoboda vykonával vlastnická práva za stát k předmětné nemovitosti, takže shrnuto a podtrženo, p.tajemník Šrámek v podstatě viní za údajný špatný stav jim koupené nemovitosti své nynější spolumajitele. Se špatným stavem budovy taktéž spojuje pochopitelně jim prezentované vysoké náklady na rekonstrukci, což je ovšem zavádějící. Bylo jeho věcí a rozhodnutí jak koupě, tak i výše investic a standartu s jakým nechá svůj byt vybavit.

Na závěr se zastupitelstvo rozhodlo, že kontrolní výbor, kde SNK, jako jediní nemají zástupce neboť samotní zastupitelé jim všechny návrhy doposud zamítli, provede kontrolu prodeje nemovitosti. Aby celé prověřování nepůsobilo tak neobjektivně bylo schváleno, že se kontroly může zúčastnit jeden zástupce za SNK, avšak jen výhradně člen onoho zastupitelstva, čímž jim upřeli na rozdíl od všech ostatních stran zákonnou možnost účasti z řad občanů.

Tím, aby se napříště neschvaloval prodej městského majetku komukoliv za podhodnocené ceny a nenakupoval jiný majetek draze, se však zastupitelstvo nezabývalo. Shrnuto a sečteno, aby zacházeli s městskou kasou jako by zacházeli s financemi svými. Mělo by to i tu výhodu, že by se třeba nemuseli usnášet na tom, který městský majetek dají bance do zástavy na půjčku, jak to učinili na tomtéž jednání zastupitelstva.

(Vl)

Související, předešlá témata :
Majetkoprávní praktiky
Drahý nákup a levný prodej
Majetkoprávní groteska pana přednosty
Dům na Zlodějské ulici
Křižíkova 3
Vila na Levné ulici