Foto : MU

Starostovo zabránění ve vyjádření ředitele kulturního střediska

Na připomínku jednoho zastupitele týkající se hluku, který se ozývá ze Staré pošty ještě v 5 hod. ráno byl vyzván starostou Wesselym k reakci ředitel kulturního střediska P.Orság. Po krátkém okomentování, že bohužel nejsou jiné prostory, než v této budově a kladném zhodnocení akce studentů, která se protáhla do ranních hodin, byl starostou vyzván, aby zajistil, že napříště k něčemu podobnému na náměstí v pět hod. ráno nedojde. Ředitel kult.střediska chtěl pokračovat, bylo mu však zabráněno neboť starosta mu do toho "skočil" slovy, že mu děkuje. Nedbaje této nezdvořilosti chtěl pokračovat ředitel znovu. V tom však zaznělo : "Děkuji, budeme pokračovat dál", samozřejmě opět z úst pana starosty.

Takto se jiným slovo asi nebere, ať už má ředitel vinu na nezvládnutém večírku, či nikoliv. Nebyl to však ředitel, kdo tentokrát nezvládnul své vystoupení. Jenže tak chutná moc našim rádoby skromným představitelům města.

(MU)