Nešťasný zastupitel Šťastný

Že někteří v našem městě nebudou rádi tomu, že byly zavedeny internetové stránky, informující občany města se dalo očekávat. Nicméně že se ozve zástupce KSČM v zastupitelstvu města a zároveň člen spolku podnikatelů p.Šťastný, až tak v očekávání nemuselo být. Ačkoliv zná osobně vydavatele tohoto samizdatu, použil označení "jacísi kritici" a nařkl je, že si osobují mluvit či spíše psát jménem spolku podnikatelů, což svědčilo o tom, že si tyto stránky a příspěvek o přístupu radnice k podnikatelům buďto nepřečetl vůbec, nebo jej nepochopil. Jeho další slova již byla tak odlišná od toho co podnikatelé na zastupitelích žádali, že by se měl spolek podnikatelů asi zajímat o to, zdali v zastupitelstvu města p.Šťastný hovoří za ně tak, jak si představují.

Přisuzuje jiným, co dělá sám, asi podle přísloví "podle sebe soudím tebe" neboť je snadné si vzpomenout, kdy a proč se několik dnů po listopadu 1989 vydával za zástupce OF a jaké osobní věci hodlal jeho jménem řešit, aniž by ho někdo v OF kdy viděl. Ani nemohl, neboť pobýval na úplně jiné straně politického spektra a sice v KSČ.

P.Šťastný krátce po tom, co se dovolili autoři samizdatu, zeptat představitelů radnice na věci, které jsou uvedeny v odkazu "Zeptali jsme se za Vás", vyletěl doslova z lavice s připomínkou, že se snad občan může zeptat jen na jeden problém !

Nejsme odborníci na jednací řád zastupitelstva za minulého režimu, ale obáváme se že tak pitomý předpis ani tehdy neměli a možná by se na této planetě našel jen na Kubě či v Iráku. A není tomu tak dávno, že by se dalo zapomenout, kdy zakázali psát a zakázali zpívat. I když dotaz p.Šťastného do jisté míry chápeme, asi se chtěl vůči nám zastat své radniční koalice ODS,KDU-ČSL a KSČM, které podle jeho názoru asi náš všetečný samizdat ubližuje.