Stejným metrem

Město Nový Jičín hodlá zvýšit tlak na přestupce, kteří nedbají dopravních předpisů stáním vozidel překážejích silničnímu provozu tím, že takováto vozidla nechá odtáhnout. Počin chvályhodný. Jen aby to nedopadlo jako s vozidly parkujícími na ulici Novosady při basketbalových utkáních, kde tato vozidla stála v rozporu s předpisem o pozemních komunikacích na obou stranách ulice běžně. Městská policie nejenže v tomto místě přestupce nepokutovala, ale ani na výzvu občanů na místo nepřijela. Vysvětlení se dostalo jednoduchého, kdy tehdejší místostarosta Týle, do jehož pravomoci činnost MP spadala bez obalu veřejnosti sdělil, že se to prostě "dlouhodobě tolerovalo". Takže u pošty dostanete botičku nebo pokutu za několik minut, u basketbalové haly můžete bezpečně stát několik hodin. Důvod je zřejmý, neboť na poště si komunální politik tolik popularity neudělá, za to v plné hale ano. Že je to nespravedlivé měření stejných věcí různým metrem, to není podstatné, podstatné je být starostou. Na druhou stranu i to má svůj klad, neboť je asi lepší, než aby se takový kantor vrátil do školy a vyučoval s tímto přístupem děti.


Jen přihlížející městská policie vedle řady aut porušující dopravní předpisy na ulici Novosady

Spěchající bývalý starosta P.Wessely na zápas kolem řady automobilů

(Vl)