Šumný Nový Jičín (III)

Foto : MU Lze doufat, že Nový Jičín čekají velké změny, nikoliv však takové, jaké popisoval redaktoru týdeníku Region ze dne 21.května městský architekt Raška. Jeho vize o dostavbě ulice Dolní brána zástavbou ve výši protilehlých domů není žádné novum, neboť takovýto záměr byl již před léty. Bohužel však vzal za své tím, že na zmíněné ulici byla postavena monstrózní stavba peněžního ústavu, která namísto aby odpovídala patrovým domům v ulici působí jako dvojče stavby bývalého OV KSČ.

Z uvedeného článku se lze dočíst, že taktéž zůstane památník se Sovětským svazem na věčné časy. Tento památník totiž opravdu není památníkem obětem a padlým ve druhé světové válce, neboť do sousoší autor zakomponoval i milicionáře, takže vlastně propojil rudoarmějce z roku 1945 s ozbrojenou složkou KSČ z roku 1948. S volebním programem tento pomník totality odstranit sice kandidovala zdejší KDU-ČSL, jenže po usednutí do starostenského křesla na to její lídr p.Wessely taktně zapomněl, nebo se mu spíše nechtělo prosazovat volební program proti vůli svého radničního koaličního partnera, tedy komunistů.

Lidové milice u pomníku československo-sovětského přátelství, zřejmě v únoru blíže neznámého roku. Někteří milicionáři jsou však dobře známí. Známo také je, že s programem odstranit tento památník únorového vítězství dělnické třídy kandidoval p.Wessely za KDU-ČSL v roce 1994. Od té doby je starostou města, pomník stojí dále a p.starosta Wessely sedí v městské radě s komunisty.

Uctívat a klanět se k milicionáři přicházeli v minulosti různé delegace. Někteří z nich by si přáli, aby jim tento "památník" mohl sloužit i v současnosti (koalice na novojičínské radnici jim v tom nahrává).


Podle p.architekta Rašky se plánují i další změny v Novém Jičíně, případně změny změn, pamětníci by jistě pamatovali i změněné změny změn. Což o to, město se musí přizpůsobovat současné době, jenže je zde jedna věc, která za některými “nutnými” návrhy vyčnívá jako čertu rohy. Jednou z ukázek kvality územního plánování pod jeho vedením je i to, na co jsme poukázali v čísle 6 a to nevhodnost rušného rondelu vedle koupání pro občany.

Zadávání zakázek na zpracování příslušných návrhů stojí ročně městský rozpočet několik mil. korun, přičemž o nutnosti a účelnosti a ceně některých malůvek by se dalo přinejmenším diskutovat a to i v návaznosti na potřebnost a výhodnost.

Zatím co městský architekt Raška má na mysli velké změny stavební, nejvíce by v oblasti územního plánování městu prospěla změna personální. Letošní rok je pro to obzvláště vhodný, neboť jsou komunální volby a tak se naskýtá změna na místech zastupitelů, radních i uvolněných funkcionářů, po které by měla nastoupit i částečná výměna na místech vedoucích městských úředníků. Nepochybně by měl nastoupit nový tajemník úřadu na místo ing.Šrámka, který bohužel po létech práce neodolal pokušení přinejmenším nemorálního koupě městského majetku. Dalším v pořadí by měl být právě p.Raška. A důvody? Kdo neví, podívejte se kolem sebe, nebo se zeptejte vrabců. Ti si to cvrlikají na každé střeše.

(Vl)