Televizní beseda, či teleshoping na brak ?

Televizní obrazovka (moderátorka přezdívaná Káťa hubča s P.Wesselym) Obvyklá pondělní televizní beseda na městském televizním kanálu, tentokráte se starostou města p.Wesselym ukázala v pravé nahotě to, co se dosud jen potichu připomínkovalo.

Už označení beseda je v podstatě klamné, neboť pokládání otázek moderátorkou jednomu účastníku lze nazvat besedou ztěží, navíc je vše předtočeno a tak skončila možnost, která byla sice poskrovnu (cca dvakrát do roka), ale donedávna, klást ze strany občanů přímo do studia telefonické dotazy. Otázky, které moderátorka klade naprosto evidentně ukazují, že ona osoba toho o městě a zejména o “besedované” problematice moc neví.

Foto : MU Aniž se o obsahu besedy vědělo, několik dnů předtím se autoři SAMIZDATU zajímali o jedno z témat - výstavby domů Pod Skalkou, kde kromě dvou domů, prostor zeje prázdnotou (na rozdíl od vedlejší obce Šenov), což ovšem p.starosta cudně pomlčel a neinformovaná moderátorka se po příčině nezeptala, protože o tomto mnoho neví. Stejně dopadly i dotazy na “průmyslovou zónu”, která po několika letech příprav a dokonce ohodnocení příprav zeje taktéž naprostou prázdnotou vyjma honosného billboardu, který ovšem pracovní příležitosti nepřinese. Slova p.Wesselyho, že v příštím roce se již zase začne, že se dostanou peníze od státu jsou tatáž, jaké jsme slýchali před léty jak z televizní obrazovky, tak mohli číst v novinách. Jenže příští rok už byl minulý rok nebo dokonce rok předtím a nic.

Dalším poznatkem bylo to, jak se p.starosta v podstatě distancoval od výstavby bytů u Kauflandu, kde je město garantem státních dotací. Zde připomněl, že ona výstavba jde na vrub SBD a nikoliv města. Není divu, že se p.Wessely ke stavbě nehlásí, neboť až na několik málo obsazených bytů je celý areál poloprázdný. Proč je tomu tak ve městě, kde je několik set žádostí o byty, na to se pochopitelně moderátorka nezeptala.

Způsob “besed”, který Polar zavedl je co do informovanosti občanů oproti době, kdy městské televizní vysílání připravovalo videostudio Vanda nepochybně krokem zpět, neboť tenkráte mezi sebou alespoň diskutovalo několik účastníků. V podstatě to, co jsme na obrazovce v podání Polaru mohli v pondělí sledovat připomíná spíše předvolební šot až jakýsi teleshoping, který má za účel vychválit do nebes mnohdy brakové zboží.

(Vl)