Tibetská vlajka (28.3.2002)

Tibetská vlajka vyvěšená na obch.škole v N.Jičíně

Taktéž letos nevisela na novojičínské radnici tibetská vlajka jako symbolická podpora malému národu, který byl okupován svým obrovským čínským sousedem a kde přišli díky komunistické zvůli o život desetitisíce lidí. Vyvěšení vlajky je sice málo, avšak i z toho, že zástupci čínského velvyslanectví se snaží radnice měst od vyvěšení tibetské vlajky odradit je zřejmé, že to význam má. Dokud se totiž bude připomínat tímto způsobem násilně přetržená existence samostatného státu, tak je naděje na jeho opětnou samostatnost a pozitivní význam má i povědomost občanů Tibetu o mezinárodní podpoře i když dělat si iluze o tom, že se to Tibeťané vůbec dozvědí asi nelze.

Zejména od představitelů radnic v našem státě, který obdobným způsobem přišel v historii poměrně nedávné o svou samostatnost taktéž zásluhou svých velkých sousedů západních a východních by občan mohl očekávat, že neblahá zkušenost je povede k solidárnímu gestu. Nikoliv. Prostě zapomněli (po 4 roky), stejně jako pravidelně zapomínají představitelé velkých států se tohoto tématu při svých návštěvách Číny dotknout, protože Čína je velký a perspektivní trh a kazit si s ní obchod pro kvůli okupaci nějakého malého národa nebudou a na demonstraci toho, že jsou nekompromisně pro dodržování lidských práv si najdou nějaký malý, vojensky nepříliš zdatný stát na jihu Evropy nebo náboženské fanatiky v Afganistanu.

Novojičínští představitelé se sice ve sdělovacích prostředcích vyslovili pro solidaritu s Tibetem, ve skutečnosti však nikdy nic pro tuto věc neudělali, ačkoliv na to měli čtyři a někteří jako starosta Wessely dokonce osm let.

V posledním období měli celou situaci komplikovanou, protože občanští a křesťanští demokraté utvořili koalici s komunisty a ti jak známo upřednostňují "jednotnou Čínu". Zřejmě "demokratům" nestojí za to solidárním gestem popudit svého komunistického koaličního partnera, který jim zajišťuje židle na radnici a klid na práci na celé volební období a nikdo nemůže vědět, zdali jim komunisté nepomohou k židlím i ve volebním období příštím.

Poznámka :
Obchod se zeleninou na ulici Sokolovské by mohl být radnicí příkladem. Ze solidarity s tibetskými se rozhodli s trochou nadsázky v ten den neprodávat čínské zelí, ani čínský česnek a to v duchu, jak řekl jejich šéf : "Aby nám rudá Čína nevstoupila do Jičína."

(Vl)