dopis ODS

Ultimátum ODS a KDU-ČSL

Spíše ultimátum než výzvu ke spolupráci v rámci městského zastupitelstva připomíná společný dopis ODS a KDU-ČSL ostatním politickým subjektům které se dostali do městského zastupitelstva.

Autoři dopisu, za ODS MVDr Šturm a za KDU-ČSL Bc.Ant.Urban oznamují ostatním stranám, že se dohodli na radniční koalici a že jim mají do sobotní půlnoci (ještě před ustavujícím zasedáním, které se má uskutečnit v úterý) dodat na adresu M.Šturma a A.Urbana návrhy členů rady, komisí a výborů města. Co by mělo znamenat podání návrhů opozice do městské rady, když je v dopise deklarována již utvořená koalice, ponechme bez komentáře. Co se stane se stranami, které domácí úkol jimi zadaný nesplní nebo odevzdají až po půlnoci, dopis neobsahuje.

Jak občanští, tak křesťanští demokraté jaksi zapomněli, že nejdůležitější orgány a to finační a kontrolní výbor volí celé městské zastupitelstvo a tedy členy těchto výborů neurčují jen oni, případně jejich stranické sekretariáty. Dosavadní praxe v jiných zastupitelstvech je taková, že se komise jakožto poradní orgány sestavují ze zástupců všech volebních stran, což lze považovat za demokratický systém zajišťující veřejnou kontrolu nad městskými záležitostmi a přístup všech stran k informacím.

Jak falešná byla ve skutečnosti tato výzva následně ukázalo ustavující zasedání zastupitelstva, když právě tyto dvě strany nepodpořili žádný jiný návrh než svých kandidátů a tak nepustili do žádného orgánu, včetně vedení výborů ani jednoho zastupitele, který by nebyl z jejich koalice.

Požadavek na soustředění návrhů do rukou dvou koaličních stran tak naznačil, že tyto strany se cítí být oprávněny provést selekci, přičemž kritéria jsou zřejmá : loajalita k představitelům těchto stran, zároveň autorů dopisu a zejména naprostá absence vlastního názoru.

Pokud se to někomu zdá příkré, nechť vezme v úvahu alespoň to, že taková praxe naplňování komisí není v Novém Jičíně až tak nová. A aby nedošlo k omylu, nestalo se tak za minulého režimu, ale v minulém volebním období. Jen se to týkalo jednotlivců a nyní už volebních stran. Začátek to volebního období opravdu prazvláštní.
(Vl)