Vanda a Polar

Foto : M.U. Již rok zpracovává a vysílá zprávy o městě Polar, který nahradil předchozí Videostudio Vanda. Videostudio Vanda proslulo za léta vysílání tím, že začátek vysílání se hodinami moc neřídil a pětiminutové zpoždění bylo možno považovat za přesnost. To však radnici ani moc nevadilo. Ta upřednostňovala obsah vysílání a tak si nechala natočený a sestříhaný materiál předložit den před odvysíláním, ve smyslu vyjádření radního Šturma (ODS) "my si to platíme, my budeme určovat co tam bude". Radniční své počínání zdůvodňovali nutnosti odstranit chyby např. v titulcích. Jiní v tom spatřovali cenzuru a radnice nakonec po několikeré kritice (např. Samizdatu) od předkládání upustila, protože zpracovatel již věděl, co točit nemá.

Když vyvstala nutnost provést výběr zpracovatele městského vysílání na další léta, tak byli radniční s videostudiem Vanda, lépe řečeno s jeho “zpravodajstvím” tak spokojeni, že se místostarosta neváhal vyjádřit, že Rýdla (majitele Vandy) podrží, jako ho podrželi vždy. Jenže záměr se nepodařil, protože Vanda měla v přihlášce do soutěže vady a nastoupil Polar. Zmíněný rok již dává možnost utvořit si názor.

Nepochybně se zlepšil začátek vysílání, nepochybně i obsahově jsou zprávy pestřejší, informační hodnota pro občany však zůstává nadále sporná, neboť komunální politika není redaktorům blízká a tak se jí k radosti radnice vyhýbají jak jen lze. Nejlépe je to vidět na zprávách ze zastupitelstva města. Jednání zastupitelstva je obsažné a trvá tak několik hodin. Někdy by přímý účastník stěží pochopil, že jde ve vysílaném šotu o akci, na které byl. Zpravodajství jsou veřejnosti předložena tak, že je vybráno téma a v rozsahu několika desítek vteřin je předloženo k vidění v podání zvoleného funkcionáře bez jakékoliv oponentury, v lepším případě je dána pro oponentní názor podstatně kratší doba.

Jestli je hodnocení zpravodajství do jisté míry věcí názoru, tak besedy s představiteli města v podání Polaru jsou oproti Vandě jednoznačně a naprosto průkazně krok zpět. Vanda sice vybírala besedující z jedné strany problému, nicméně vysílání bylo živé a byla dána možnost divákům do studia zavolat dotaz. Polar vysílá besedu jako předtočený materiál, kde je moderující s jedním "besedujícím". Besedy s občany, které měla radnice ve svém volebním prohlášení městského zastupitelstva, nebyla odvysílána za celé 4 roky žádná !

Z působení Polaru tak vzrůstá dojem, že se za peníze města točí věci, kde hlavním kritériem je natočit takový šot, o který by projevila zájem celostátní televize a tak dostat od nich taktéž zaplaceno za už jednou zaplacenou věc. Informovanost občanů je potom věci podružnou.

(Vl)