Foto : MU

Vila na Levné ulici

V Novém Jičíně ulice s takovýmto názvem není, ale možná bude. Dosavadní název ulice Slovanská totiž neodpovídá tomu, co se na této ulici děje a nebylo by od věci ji pojmenovat dle toho.
Je to sice s podivem, ale známé převody domů na této ulici proběhly za ceny, které by změnu názvu opravňovaly. Jedna vila (KSČM) před deseti léty za 700 tis. korun, další něco málo přes milion (Chladilova), nyní další za cca 450 tisíc Kč.

O těch dvou předchozích se již trochu v místním tisku psalo, o té poslední nikoliv :

Dům na ulici Slovanské č.12 léta sloužil Geodézii, nyní Katastrálnímu úřadu jako detašované pracoviště, skryt v zahradě tak, že ani moc občanů města nemělo o jeho existenci povědomost. Tak jen zasvěcení věděli, že v podkroví mansardové střechy nechal přednosta Okresního úřadu ing.Josef Svoboda (ODS) zřídit pro svou blízkou spolupracovnici (ved.kanceláře přednosty) p.Machačovou byt za několik set tisíc korun, pochopitelně ze státního rozpočtu.

Jenže nedávno v roce 2000 se zjistilo, že dům není státní, ale patří městu Novému Jičínu a to se rozhodlo, že v rámci prodeje městských bytů nájemníkům p.Machačové, byt 2+1 o ploše včetně příslušenství 166 m2 prodá. A protože s bytem se prodala i odpovídající část pozemku, stala se ona dáma i spolumajitelkou více než třetiny celého domu za částku 184.585,-korun.

Na asi dvoutřetinový zbytek domu, odkud se Katastrální úřad musel vystěhovat udělalo město Nový Jičín dle dostupných informaci výběrové řízení. V tomto byli úspěšní dva zájemci, kteří se podělili o nebytové prostory v prvním a druhém patru vily, kde si hodlali zřídit byty.

Jeden ze zájemců, soukromá firma získala přízemní část od města za 107.848,-korun, další kupující ing.Šrámek (současný tajemník městského úřadu) s chotí zaplatil městu 102.621,-korun. Dlužno dodat, že ještě oba nabyvatelé museli zaplatit dalších třináct tisíc za podíl na pozemku.Tolik fakta.

Komentář :
Kdo z občanů města si kupoval od města byt, nebo jiný majetek si z uvedených cen udělá názor sám. Jenže celá záležitost vyvolává spoustu dalších otázek, na jejichž zodpovězení mají občané právo.

Jedná se o to, jak mohl přednosta Okr.úřadu použít státní peníze pro stavbu bytu pro "blízkou spolupracovnici" v domě, který je jiného vlastníka a na takovouto stavbu v cizím domě dostat stavební povolení.

Velmi podivně vypadá celá záležitost v případě, že si porovnáte ceny, které město Nový Jičín zaplatilo za jiné nemovitosti, které hodlá zbourat a na jejíchž místě zřídit ulici.

Za dům v nepříliš dobrém stavu na Hoblíkové ulici (tzv. Hašpicův dům), který několik let před koupi navíc nebyl obýván zaplatilo město Nový Jičín asi 1.3 mil korun, za dvojgaráž přístupnou z ulice Žižkove kolem 250 tisíc korun. Dům od doby koupě není ani zbourán ani využíván, dvojgaráž alespoň slouží jako sklenářství.

Dům na Hoblíkové ulici (tzv.Hašpicův) Vila na Slovanské ulici č.12

Porovnáním nákupních cen nemovitostí na Hoblíkové ulici (za 1,3 mil. Kč) a prodejních cen spoluvlastnických podílů vily na Slovanské ulici celkem (za 450 000 Kč) lze velmi lehce dospět k názoru, že přinejmenším jedna z majetkových transakcí pořádně zapáchá, spíše však obě dvě.

Dům na Hoblíkové ulici (tzv.Hašpicův) Dvougaráž, kterou město koupilo za 250 000 Kč

V obou záležitostech se angažoval p.starosta Wessely, v případě koupě domu na Hoblíkové při jednání zastupitelstva se zasazoval o koupi, pod prodejními smlouvami částí vily na Slovanské ulici je prokazatelně osobně podepsán. Z ověřených kupních smluv lze konstatovat, že celá záležitost, kdy město Nový Jičín prodalo spoluvlastnické podíly m.j. i tajemníkovi městského úřadu ing.Šrámkovi je přinejmenším amorální, né-li přímo kriminální záležitostí.
Dá se dopředu odhadnout, že radnice bude prodej vily na Slovanské 12 obhajovat jejím špatným stavem při prodeji, vysokými náklady zřizovatelů bytů a podobné obvyklé mlžení. Bohužel pro ně jsou tu úředně ověřené doklady a ty už nepůjde zamlžit.
(Vl)