Jak město vypsalo výběrové řízení

S vytvořením nových pracovních míst na městském úřadě a v rámci rušení okresních úřadů, vypsalo město výběrové řízení na celkem pět funkcí vedoucích odborů.
Inzerát se objevil v týdeníku "Region" ze dne 15.10.2002 (úterý). Jakou šanci by měli uchazeči o toto výběrové řízení lze vyčíst z tohoto inzerátu, kde je uvedeno : "Uzávěrka výběrového řízení je v pondělí 14.října 2002 do 14.00 hod."
I v případě, že by město vyšlo vstříc a po této chybě přihlášku přijalo, občane neraduj se. V inzerátu je totiž uvedeno další kritérium a sice : "praxe v řídících funkcích ve veřejné správě bude výrazně upřednostněna."
Vzpomínáte na tu dobu, kdy měli šanci jen ti nejlepší a stále ti samí funkcionáři ? Jen nomenklaturní kádr přece mohl mít ty pravé zkušenosti s řízením, kdo jiný ? Článek by pochopitelně mohl mít také nadpis "Jak dobře umístit úředníky z okresu"

Foto : M.U.
(MU)