Vybírání pokut městskou policií - odpověď

Zde je odpověď, kterou si vyžádal Novojičínský samizdat dne 31.5. na městské policii. Mělo se jednat o opis výkladu ministerstva vnitra ve věci vybírání pokut na soukromém pozemku. Konkrétně v případě, kdy na parkovišti soukromého pozemku NsP vedle zdravotního střediska na Štefánikově ulici, městští policisté pokutují vjezd na toto parkoviště.

Vážení čtenáři, udělejte si již sami úsudek o tom, zda se jedná o výklad ministerstva vnitra jak uváděl na zastupitelstvu města místostarosta Týle. Zda se vůbec jedná o stanovisko v předmětné věci, komu je adresováno a kdy bylo odesláno.

Přesto za tuto odpověď veliteli MP str. R.Škodovi děkujeme.

(MU)