Foto : MU

Je oprávněna městská policie vybírat pokuty na soukromém pozemku ?

Na městském zastupitelstvu odpovídal místostarosta Týle na konkrétní dotaz týkající se vybírání pokut za vjezd na parkoviště vedle zdravotního střediska na ulici Štefánikově. Městská policie (MP) se s maximální starostlivostí tomuto soukromému pozemku v poslední době věnuje. Z odpovědi Týleho vyplynulo, že dle právního výkladu ministerstva vnitra má MP k tomuto oprávnění. Poté byl místostarostou vyzván velitel MP, aby tuto odpověď doplnil. Velitel uvedl, že ze zmíněného výkladu vyplývá, že jde o obecně přístupný pozemek a tudíž MP zde uplatňuje své povinnosti vyplývající ze zákona. Opodstatněnou činnost MP pak opřel o žádost nemocnice, která je vlastníkem tohoto pozemku.Foto . MU

Velitelem MP pak byla na požádání autora tohoto samizdatu slíbena kopie onoho právního výkladu. Jaké však bylo překvapení, když na další den onen velitel MP sdělil, že musí být podána písemná žádost o předmětnou kopii s tím, že na další týden by mohla přijít odpověď. Stalo se tak zřejmě po instrukci samotného místostarosty Týleho.

Jaké bude další rozuzlení, musíme tedy počkat.

Odpověď, která byla doručena na onu písemnou žádost.

(MU)