Doplňování výborů zastupitelstva města

Jedním z bodů jednání 2. zastupitelstva města bylo i doplňování počtu členů výborů. Zde se opět ukázalo, jak byla vážně míněná slova starosty Týleho o spolupráci s opozicí. Zástupce opoziční ČSSD dal návrh na člena finančního výboru, ten však nebyl radniční koalicí podpořen. Vzápětí si koalice doplnila tentýž výbor o další dva členy za ODS. Nelze se divit, že po takovémto extempore nepadl ze strany Nezávislých žádný návrh na doplnění kontrolního výboru, kde takto zůstávají jako jediný politický subjekt bez zastoupení.

(Vl)