Pane starosto Wessely,

17.dubna t.r. mají být přítomni zástupci města Nového Jičína na slavnostním aktu předání Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2001.

Protože se dá předpokládat, že se uvedeného aktu hodláte účastnit, žádám Vás, abyste tak nečinil, neboť Vaše účast v kontextu s tím, že s Vaším vědomím a Vašim přispěním byla zdemolována část historické hradby s výpadovou brankou z 15.století by celý slavnostní akt zdiskreditovala a zesměšnila.

A bohužel ve Vašem případě nejde jen o toto vandalské připravení města o významnou památku. Jen namátkou si dovolím připomenout, že jste v nedávné době veřejně obhajoval a prosazoval záměr radnice postavit v městské památkové zóně vícepatrové garáže.

Proto mám za to, že město Nový Jičín by měl zastupovat takový jeho představitel, který se osobním přispěním na památkovém poškození města nezdiskreditoval a jehož účast nesníží vážnost slavnostního aktu předávání ceny na Pražském hradu.

Tento dopis považujte za otevřený.

Vlastimil Šimík
Budovatelů 13
Nový Jičín

V Novém Jičíně 4.dubna 2002