Wessely k Novákovi (starosta Hranic na Moravě) sedá aneb vrána k vráně sedá - díl první

Páni starostové sedmi měst kraje se rozhodli zřídit "Rozvojovou zónu Odra-Bečva", která má sdružovat města pro společný postup při vyhledávání potenciálních investorů staveb v průmyslových zónách a zřejmě koordinovat jakousi společnou taktiku.

S "taktikou" hranického starosty Nováka se můžete blíže seznámit na http://hranice.tripod.com stránkách.

Neznáme problematiku všech sdružených měst a jejich starosty, avšak už při pohledu na účast novojičínského starosty je to přinejmenším pohled podivný. Jak chce do tohoto společenství přispět Nový Jičín se svou neexistující průmyslovou zónou, která se sice buduje a připravuje asi sedm let, za kterážto léta existoval odbor pro přípravu, jeho vedoucí absolvoval zahraniční stáže, město obdrželo za vynikající postup i certifikát PCERO, najednou se od některých musely ihned vykoupit pozemky a…….. a nic. Ze všeho zůstal patrně jen honosný billboard u silnice. A to se v programovém prohlášení městského zastupitelstva na léta 1999 -2002 můžeme dočíst : dokončit výkup soukromých pozemků v rámci průmyslového parku.

Jako změnu můžeme zaznamenat pouze to, že se již neříká průmyslová zóna, ale průmyslový park, což je obrat skutečnosti významově bližší. Další a zřejmě nejpodstatnější změnou je, že "připravovatel" dosud neexistujícího "průmyslového parku" ing.Kozelský není zahradníkem, jak by mohlo čtenáře snad napadnout, ale asistentem starosty města p.Wesselyho.

A možná je naše město ve spolku oblíbeno i proto, že Nový Jičín nepředstavuje pro svou neexistenci "průmyslového parku" pro jiná města žádné nebezpečí, že by přetáhl potenciálního investora.

O nezájmů novojičínského starosty o tuto problematiku svědčí vícero vyjádření, z nichž připomeneme jen to, kde filozofuje, že ani tak moc nezáleží na tom, zdali se stavět bude u nás či jinde, takže si p.Wessely snad připadá ve svém velikášství již nikoliv jako starosta města Nového Jičína ale jako vrchní představitel "Rozvojové zóny ODRA-BEČVA".

Je nasnadě otázka, zda jeho přístup pro podnikání a zaměstnanost ve městě něco přinese ?

(Vl)