ZastupZ jednání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2001 :

Zastupitelstvo města určené pro občany města nebude, aneb o nás bez nás

v Zástupkyně starosty J.Švubová si v úvodu jednání postěžovala, že jednání zastupitelstva města (ZM) nejsou navštěvována občany, snad s výjimkou dneška, kdy jich na zasedání přišlo přece jen více, ale ti přišli za zájmy, které dovede odhadnout. Starosta zase přivítal přítomné poznámkou, že se blíží volby a objevují se tváře, které jindy neviděl. V průběhu jednání navrhuje zastupitel J.Kotas /KSČM/, aby bylo uspořádáno alespoň jedno zasedání, které by bylo věnováno právě občanům města a jejich problémům. Na to reaguje starosta města a odmítá tento návrh, že všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejná a nyní ke konci volebního období by to mohlo vypadat, že se chtějí něčím chlubit, když doposud tak nečinili.

Ř Pro osvětlení jednání těchto zastupitelstev je třeba uvést, že k připomínkám občanů se zastupitelstvo vyjadřuje až v části programu “různé”, které je vždy zařazeno až ke konci jednání a ke kterému např. při posledním konání ZM došlo po pěti hodinách schůzování. A pokud by se občané chtěli vyjádřit dříve, byli by odmítnuti, neboť by museli hovořit jen k projednávanému bodu programu. Je paradoxní, že návrh J.Kotase (za stranu to s totalitní minulostí) na uspořádání alespoň jednoho zastupitelstva pro občany, nikdo ze zastupitelů nepodpořil a dokonce starosta P.Wessely kandidující za stranu, která má v názvu demokratická, jej odmítl. Takovéto chování představitelů města vyvolává v občanech dojem, jak se vyjádřil jeden z vystupujících hostů: “O nás, bez nás” a také podezření dalších zúčastněných, že zástupci města mají z občanů obavy, ne-li přímo strach. Toto jednání zastupitelstva trvalo bezmála 7 hodin a tak se není třeba asi divit, že sebe smysluplnějšímu návrhu, který by padl po pěti, či šesti hodinách již není věnována pozornost a zastupitelé na zdržování reagují podrážděně a odmítavě.