Zdánlivá maličkost

V centru města se smí jezdit auty omezeně, po sídlištních chodnících neomezeně. Je samozřejmě nutné zásobovat prodejnu a hospodu, jenže kola nákladních vozidel pomalu, ale jistě drtí povrch chodníků a jak se ukazuje nejen povrch, ale i podklad, který pochopitelně není na takovéto zatížení ani projektovaný, ani realizovaný.


zdevastované asfaltové chodníky

Dalo by se tedy polemizovat, zdali by neměl přispět na opravy chodníku také i podnikatel, který v onom místě podniká a pro jehož provozovny se po chodnících zboží dováží. Novojičínská městská policie sice dokáže na ulici "K nemocnici" zastavovat malé dodávkové automobily, které mají tzv. žlutou značku, tady jsou nákladními evidenčně, nikoliv váhou, ale skutečné nákladní vozidla na chodníku ji nevadí.


vlevo - záplaty na chodnících, vpravo dům ve kterém bydlí zástupkyně starosty

Jako větší problém než zaplacení několika asfaltových záplat se totiž může ukázat to, co není až tak zřejmé. Pod povrchem jsou totiž inženýrské sítě v provedení, které nepočítá s pojezdem nákladních vozidel. V případě vody a kanalizace je oprava dalo by se říct jednoduchá, v případě, že tam je vedeno plynové potrubí bych jako představitel města moc klidně nespal, byť bych to měl rovnou pod okny jako např. místostarostka J.Švubová, či bydlel na opačné straně města.
(Vl)