Pane senátore Železný (Dopis)

senátor V.Železný

Dovolím si Vás nyní oslovit, neboť se domnívám, že čas tomu nanejvýš dozrál. Byl jsem jeden z těch, který Vám při vzniku TV Nova a zahájení vysílání přál hodně úspěchů. Ani s odstupem času jsem se nezměnil v nepřejícího člověka, jen jsem nabyl většího poznání.

Úspěch se dostavil, ale za jakou cenu? Vezmu-li finanční stránku onoho úspěchu, tak těch posledních deset miliard korun odškodnění, kterých je Vaše podnikání příčinou, a tedy mých tisíc korun, které budu muset vydělat a s největší pravděpodobností nedobrovolně zaplatit, několikrát převýší koncesionářský poplatek veřejnoprávní televize, Vámi tolikrát kritizovaný. Navíc jej budou muset zaplatit i ti, kteří TV Novu vůbec nesledují, protože např. nemají ani žádný televizní přístroj, ale “bohužel” pracují a odvádějí daně. Je bláhovostí omlouvat peněžitý trest, oněch deset miliard tím, že jde o spor mezi státem a někým jiným s čímž TV Nova nemá nic společného, tak jak to opakuje Váš mluvčí. Aby se zahraniční podnikatelé nebáli u nás investovat, stát dal svým závazkem najevo, že totiž ohlídá nezákonnosti a lumpárny. U Vaší televize, jak se zdá, se to bohužel nepodařilo a většina Vašich poctivých pracovníků tím utrpí.

Tato finanční stránka kýženého úspěchu však není to jediné, na co my všichni doplácíme a co nás poškozuje. Daleko horší a už nenapravitelné jsou škody morální. Mám tím samozřejmě namysli některé pořady, které jsou příčinou toho, že si z nich mnozí, zvláště mládež, bere příklad. Ale samozřejmě namítnete, že každá televize má přece vypínač. Zajisté, mnozí však používají tento vypínač právě proto, aby Vás, tedy Vaši televizi, sledovat mohli, aniž by si připustili, že je tento pořad nějak zformovat nebo dokonce poznamenat může a mnohdy už je na vypínání taky pozdě. Skryté násilí a zvrácenost v bezcharakterním jednání některých představitelů a rádoby hrdinů mnohých pořadů se dopředu ani odhadnout nedá. Hodnocením se však v naší společnosti dnes už stává konečný výsledek a úspěch.

Dalším příkladem a vzorem jste posloužil konečně i Vy sám. Úspěšný podnikatel s darem výřečnosti, kterého většina zvolila dokonce do zákonodárného sboru a Vy jste tím na sebe přijal další odpovědnost. Tak, jak jste ponejprv kritizoval komunistickou stranu a její počínání, aby jste jí nakonec pozvolna pomáhal na obrazovku a tím zviditelňovat, vymlouvající se na její zastoupení v parlamentu, tak jste se ruku v ruce stal příčinou jejich narůstajících preferencí a tím, že v tom parlamentu vlastně jsou. Avšak ani to, že si podle Vás významná část občanů něco přeje, např. onu stranu v parlamentu, neznamená, že to musí být zrovna spravedlivé. Uvedu-li příklad, kdy si významné procento občanů, podle výzkumu veřej.mínění, přálo za prezidenta pana Kájinka, pravomocně, doživotně odsouzeného, dokonce větší něž V.Klause, zajisté by tato spravedlnost byla falešná. Vidíte, pane senátore, a to bychom mohli vzpomenout i něco z minulosti, že ani většina to nemusí myslet správně a spravedlivě.

Záleželo tedy velkou měrou na Vás a Vaší odpovědnosti, jaká ta nová televize (NOVA) opravdu bude. Zda bude usilovat o diváky za každou cenu i za cenu pokleslých lidských pudů, nebo něco z atraktivnosti ztratí, ale zachová si důvěryhodnou tvář. Možná, že by Vaše televize nevídaně zvítězila ve sledovanosti, když odvysíláte popravu v přímém přenosu. Typněte si, na co onen knoflík na televizním přijímači občané použijí? Velké vzory Vašich pořadů a jejich tvůrci už také začínají zvažovat, zda atraktivnost a sledovanost vykoupena lidskými osudy a životním neštěstím stojí zato.

Pokud najdete dobrou vůli a sílu věci napravit, přeji Vám, pane senátore, znovu mnoho úspěchů. A pokud najdete chvíli na odpověď, předem děkuji.

Považujte prosím tento dopis za otevřený.

Zdraví Miroslav Urban