Živé město

V prvním dubnovém čísle týdeníku Region se objevil výrok p.starosty Wesselyho, že jsou na radnici oceňování i za oživení centra města. Jistě, že se dalo předpokládat a považovat tento výrok za nepříliš povedený aprílový žert redaktorů týdeníku Region, neboť při pohledu na vesměs prázdné náměstí a při znalosti toho, jak si to "pochvalují" podnikatelé tam podnikající se nezdálo možné, že by takovýto výrok mohl myslet někdo vážně. Jenže bohužel p.starosta to vážně řekl a při této představě se bez aprílu možno tázat, zdali ze svého okna na radnici již dlouhá léta nevyhlédl nebo za těch 8 let starostování je už tak dalece mimo realitu.

Ať tak či onak, prázdnému či v lepším případě poloprázdnému náměstí spíš příznačně vévodí morový sloup, a celou atmosféru vhodně doplňuje i macešková květinová výzdoba v truhlících na ploše.

Procházíte-li se nedělním Novým Jičínem, tak máte výbornou příležitost si město prohlédnout bez toho, že by vás kdokoliv rušil. Už tak nic moc velký provoz panující tam přes všední dny utichne úplně a máte možnost mít drahnou chvíli celé náměstí či ulici jen pro sebe a nezatížení tím, co máte koupit či vyřídit jako by vám šupiny z očí spadly.

Foto : MU Foto : MU

"Živé" město s trochu mrtvým náměstím, jako by tomu i výzdoba napovídala


Foto : MU Foto : MU

A tak objevíte "hezké malebné zátiší" v průchodu bývalého "Družstevníka", jehož atrium noví asijští majitelé zastavěli a vzniklé tmy začínají využívat k maskování vznikající černé skládky odpadu.


Foto : MU Foto : MU

O kousek dále spatříte symbiózu života a smrti, kdy jdouce od Komerční banky k městu spatříte nejprve skřínku pohřební služby, aby o několik málo kroků dále na vás z výkladu trafiky dýchl kypící život ve své plné silikonové kráse. Výloha trafiky tak trochu asi kompenzuje nedostatečnost sexuální výchovy ve školách.


Foto : MU Foto : MU

Hned o metr dále si můžete dát zmrzlinu na schlazení případných horkých myšlenek, jestli ovšem i v neděli, to se z vývěsky nedozvíte.

Foto : MU Foto : MU

To vše vás odvrátí od toho, abyste si povšimli nové vydlážděné a znovu i rozkopané ulice, ale i od toho, kde kdysi stála brána do města, již nyní připomíná pouze změněné dláždění ulice, možná to jednou při přístupu radnice k památkám jediný viditelný doklad, že město Nový Jičín mělo své opevnění.

Foto : MU Foto : MU

Máte i dosti času na to, aby jste si všimli, jak si dokáží holubi poradit s hnízděním a zpozorovat, jaký je jejich přínos pro povrch fasád a chodníků a to přesto, že nejsou krmeni díky městské vyhlášce a fasády jsou opevněny proti nim bodci. Na "živém" náměstí jsou vidět bohužel jen živí holubi a mrtvý Jelen neboť jak je zmíněno v knize o N.Jičínu, restaurace Jelen náleží mezi nejstarší pohostinství na území města (1724). Bohužel náležela, bude totiž sloužit už jinému účelu.

Foto : MU Foto : MU

Můžete mít pro sebe i celou předzahrádku hotelu Praha a celé zámecké nádvoří Žerotínského zámku a o nic se nemusíte dělit s všetečnými turisty. Ti zde přes to, že město má pro zvýšení turistického ruchu různých komisí obecního podnikání, pro obchod a služby a jiných přehršel, různých proklamací kolem toho taktéž dost, jen turistů málo, a jak vidět, ani domácích v centru moc nepotkáte.

Naskýtá se všetečná otázka : Kdo za to může?