Zastupitelstvo k vile na Slovanské č.12

Vila na Slovanské 12

Na 5. zasedání zastupitelstva dne 10.7.2003 byla předložená zpráva kontrolního výboru o výsledku šetření prodeje nebytových prostor a bytu (včetně vlastnických podílů) v nemovitosti na Slovanské 12. Zastupitelům bylo sděleno, že výbor po prošetření zjistil, že vše bylo v pořádku. Stačilo k tomu jediné, hodinové jednání výboru, kdy se sešel nejmenší potřebný počet členů (4), včetně předsedy, aby byl výbor usnášeníschopný. Předsedovi kontrolního výboru M.Lossmannovi (ODS), členům M.Pometlové (ODS), L.Vychytilové (SZ) a J.Holzmannovi (KDU-ČSL) byl prodej vily tajemníkovi měst.úřadu, expřednostovi okr.úřadu a jeho sekretářce za úhrnnou cenu cca 450.000 Kč objasněn vedoucím majetkoprávního odboru K.Žákem. Další jednání ani dokumenty si členové nevyžádali.

Jelikož za tak krátkou dobu nebylo možno prostudovat všechny důležité materiály, vyžádal si (jen pro toto šetření kooptovaný člen) MUDr. Vaněček za SNK kopie některých dokumentů, které dle všeho obdrží až do příštího jednání městského zastupitelstva. Zřejmě to moc platné již nebude, když městské zastupitelstvo vzalo výsledek šetření kontrolního výboru usnesením na vědomí již teď. Co by radnici a jejího tajemníka po schvalujícím usnesení nemělo moc těšit je to, že proti usnesení hlasoval člen zastupitelstva s právním vzděláním a praxi a další právník se zdržel. Jedná se totiž o lidi, kteří mají k majetkoprávní problematice přece jen blíže, než např. předseda kontrolního výboru M.Losssmann. Zdrželi se také dva členové zastupitelstva za SNK. Jak dalece ve své bohorovnosti radní mohou zajít dosvědčil radní Šturm (ODS), když na předchozím jednání ubezpečoval všechny zastupitelé, jak není vše v pořádku a pohoršoval se nad tím, kdo si dovoluje tento prodej zpochybňovat neboť nejdůležitější je, že cena nemovitosti je podle soudního odhadu. Pokud bychom se měli držet jeho slov, můžeme ihned prodej nemovitosti označit za nelegální neboť jak se ukázalo při kontrolním šetření na dotaz zastupitele Dr.Vaněčka (SNK), odpověděl šéf majetkoprávního oddělení, že odhad nebyl proveden! To asi radní Šturm sám ještě nevěděl a také mnozí jiní. Vše je ovšem opět v naprostém pořádku.

Na jednání tohoto zastupitelstva bylo p.Šimíkem položeno předsedovi kontrolního výboru p.Lossmannovi několik dalších otázek, předpokládaje, že se dočká fundované odpovědi. Tázající měl za to, že všechny potřebné doklady má předseda Lossmann nejen k dispozici, ale i prostudované. Jeden dotaz se týkal rozporu v tom, že prodejní smlouvy nebytových prostor a bytu se liší ve způsobu nabytí, což by znamenalo, že město nabylo jeden dům dvěma různými způsoby. Další dotaz byl směrován na mezeru mezi 10.4.2000, kdy tehdejší starosta Wessely v notářské kanceláři p.notářky Šádkové prohlásil, že město je vlastníkem obytného domu a o rok později se prodávají v tomto domě nebytové prostory v rozsahu bezmála 2/3 nemovitosti. Ani tento dotaz nebyl p.Lossmannem zodpovězen, stejně jako dotaz na vyrovnání se mezi městem a Okresním úřadem, neboť město je vlastníkem domu od roku 1949. Možná to byl klamný dojem, nicméně p.Lossmann v některých okamžicích působil dojmem, že nejenže neví nic z toho, na co je tázán a co muselo být, či spíše mělo být m.j. předmětem jednání výboru, který před několika málo dny řídil, ale ani nechápe obsahový smysl otázek. K jeho velkému ulehčení bylo nakonec sděleno, že dotazy budou zodpovězeny písemně. Snad odpovědi vypracuje někdo, komu bude jasné o co jde.

Související, předešlá témata :
Majetkoprávní praktiky
Nebytové prostory za 1Kč
Drahý nákup a levný prodej
Majetkoprávní groteska pana přednosty
Dům na Zlodějské ulici
Křižíkova 3
Vila na Levné ulici

(Vl)