Zóna klidu a rekreace občanů vedle dopravního uzlu

Novojičínský bazén je jedno z mála míst, kde se mohou občané krátkodobě rekreovat, neboť jak je obecně známo, bývalá a zejména současná novojičínská radnice se k městskému koupališti zachovala naprosto odmítavě a nechala jej změnit v ruinu.

Foto : MU Foto : MU

Mnozí zajisté s lítosti postesknou při pohledu na dnešní zdevastované městské koupaliště

Jenže teď radnice ani svému preferovanému bazénu moc neprospěla. Záměr, který prosadil svého času p.starosta Wessely a tzv. městský architekt Raška, totiž propojit ulice Palackého k Novosadům si vynutil zřízení rondelu, který se stane jedním z nejfrekventovanějších míst.Foto : MU

Bude jim probíhat jak doprava ve směru Val.Meziříčí–Opava, tak místní doprava mezi obytnou zónou a průmyslovou částí města, a to vše v bezprostřední blízkosti ploch pro oddech občanů města.
Takto si představuje např. radní M.Šturm budování zóny klidu, jak se ještě nedávno hrdě k tomuto místu hlásil a takto jej pojmenoval.
Co si myslí občané o dopravním řešení a soustředění automobilové dopravy do středu města, které radnice prosadila, hovoří výňatek dopisu jednoho z nich : "Kdo vymyslel a zda byl ve střízlivém stavu ten, kdo plánoval řešení prostoru před vlakovým nádražím. Na co tato ulice kolem autobusového nádraží vlastně je a k čemu slouží ? "

Když si k tomu připočteme to, jak dle větrné růžice vypadá směr převládajících větrů od jihu až západu, tak je evidentní, že kromě koupání ve většinou přeplněném prostoru máme ještě možnost se nadýchat zplodin z automobilových motorů, zejména ve všední dny, kdy přes rondel probíhá i nákladní doprava.

Foto : MU
Vše se zhorší i v okamžiku, kdy se začne plnit parkoviště supermarketu, kterému radnice nechala zřídit příjezd za městské peníze a kterému přes proklamace o nemožnosti zabránit této stavbě prodala pozemek :
Citace usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 27.3.2002 :
č.1424-prodej části pozemku parcela č. 519/22 (ost.plocha) v k.ú. Nový Jičín – Dolní předměstí (dle GP nově vzniklý pozemek parc.č. 519/45 o výměře 261m2) spol. Lidl Česká republika v.o.s.Praha 5, Stodůlky za cenu 286 800,--Kč/předmět prodeje.
(shrnuto - město N.J. prodalo pozemek o výměře 261m2 firmě Lidl za cenu 286 800 Kč)

To co se v supermarketu prodá se taktéž musí dovézt a jaký přínos pro čistý vzduch jsou manévrující nákladní vozidla je každému jasné.

Vše je názornou ukázkou jaké výsledky může přinést to, když vedoucí představitele radnice podcení územní plánování a dají průchod podivným nápadům tzv. městského architekta Rašky a upřednostní stavbu supermarketu. To bude opravdu zóna klidu radního Šturma k pohledání.

(Vl)